Flashback naar november 1972, Oostende, horeca zaak De Clipper, daar vond de eerste expositie plaats van Demeu.
Journalist K.R. schreef destijds deze review in de krant:

TENTOONSTELLING DEMEULENAERE

Deze week hebben wij in de stemmige Britse pub ‘The Clipper’ te Oostende even een bezoek gebracht aan de tentoonstelling van een vijftigtal schilderijen van de Oostendse kunstschilder Georges Demeulenaere.
Alhoewel deze schilder reeds veertig jaar is, gaat het hier in feite om zijn eerste tentoonstelling. Een ietwat laattijdige verschijning in het openbaar, zouden we deze tentoonstelling zo kunnen betitelen.
Georges Demeulenaere (welke sedert diverse jaren lesgever plastische kunsten is aan het Stedelijk Hoger Techisch Instituut te Oostende) schildert en tekent evenwel reeds sedert lang. Een soort hobby.
Wij moeten bekenenen dat wij aangenaam verrast waren door de rijpheid van de geëxposeerde werken, die getuigen van een volledige beheersing van de teken- en kleurtechniek. Men voelt duidelijk aan, dat men geconfronteerd wordt met het werk van iemand die de experimeten periode reeds lang ontgroeid is. Wat ons verder opgevallen is bij het bekijken van de werken van deze Oostendse kunstenaar is deze bijzonder goede kleurenharmonie. Geen schreeuwerige tinten, maar rustige kleuren die één fraai geheel vormen, en het werk een zekere dimensie geven. In de surrealistische werken van Demeu, vinden wij verder nog een bijzondere persoonlijkheid terug.
Ontegensprekelijk verdient deze eerste (laattijdige tentoonstelling) alle aandacht. Vermelden wij nog even, dat de werken van Georges Demeulenaere dagelijks te bezichtigen zijn in de ‘The Clipper’ en dit dit nog tot het einde van de maand november. Een tentoonstelling die wij aanraden even te gaan bekijken.

nota: Demeu werd toen in 1972 een ‘Oostendse kunstschilder’ genoemd daar hij diverse jaren in Oostende werkte en ook woonachtig was. Later verhuisde hij echter naar Roksem (Oudenburg).

 

Hier zien we Demeu (rechts) in het gezelschap van Vick tijdens de expositie in The Clipper en enkele foto’s van de expositie zelf.

The Clipper review

Er verschenen toen in 1972, ter gelegenheid van de eerste expositie van Demeu, heel wat artikels in de pers. Hierbij alvast enkel ingescande knipsels