Een overzicht van verwante websites:

Een mooi historisch overzicht van de diverse kunstgalerieën in Oostende, dit vanaf begin 1900.

De Plate, koninklijke Oostendse heem en geschiedkundige kring.

Mia Moreaux, gekend voor haar beelden en schilderijen volgde destijds een opleiding bij Demeu.

Irénée Duriez verwierf bekendheid als beeldhouwer en maker van hoofdzakelijk vrouwelijke figuren.

The Art of H. Minnebo

Kind van de kust, Redgie Van Troost

Magda Verschaeve, realistische landschappen en bloemen.